Loading color scheme

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest HOYA Vision Care Europe Hoya Holdings N.V., Radarweg 29, 1422 AC Amsterdam, Holandia, wraz z HOYA Lens [nazwa i adres lokalnego podmiotu] (razem zwani dalej jako „HOYA”).

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszą Polityką prywatności, aby zrozumieć Państwa prawa dotyczące Państwa danych osobowych oraz sposób, w jaki będziemy gromadzić, wykorzystywać i przetwarzać Państwa dane osobowe. Niniejsza Polityka prywatności uzupełnia wszelkie inne informacje i polityki związane z prywatnością, które możemy przekazywać Państwu od czasu do czasu i nie ma na celu ich zastąpienia. Jeśli nie zgadzają się Państwo z niniejszą Polityką prywatności w całości lub w jakiejkolwiek jej części, nie powinni Państwo uzyskiwać dostępu do Usług ani w inny sposób przekazywać nam swoich danych. 

Nasze Usługi nie są przeznaczone dla dzieci i nie gromadzimy świadomie danych dotyczących dzieci. Dzieci nie mogą korzystać z naszych Usług, chyba że ich rodzice lub opiekun wyrazili zgodę, jeśli opcja ta jest dostępna w Twojej lokalizacji.

Jeśli jesteś użytkownikiem z Kalifornii, zapoznaj się z dodatkowymi warunkami, które Cię dotyczą, znajdującymi się w poniższym dodatku.

1 Wykorzystanie danych osobowych

Użytkownik może podać niektóre lub wszystkie dane osobowe określone poniżej, kontaktując się z nami lub zamawiając nasze Usługi.

 • Odwiedzanie strony internetowej i zapytania Kiedy odwiedzasz naszą stronę internetową i prosisz o informacje na temat naszych usług, gromadzimy Twoje imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail oraz używamy ich do komunikowania się z Tobą i do spełnienia Twoich żądań;
 • Możemy również kontaktować się z Państwem telefonicznie, jeśli wyrazili Państwo zgodę na tę formę komunikacji.
 • Gromadzimy również informacje o Państwa działalności w zakresie przeglądania oraz interakcjach z nami w celu ulepszenia naszej Witryny, Usług, utrzymania bezpieczeństwa naszych użytkowników oraz w celu rozwiązania i usunięcia problemów technicznych i błędów; oraz
 • Jeśli przesyłają Państwo komentarze lub oceny, posty te zawierają Państwa imię, nazwisko, kraj i ocenę. Informacje te wykorzystujemy wyłącznie na podstawie Państwa zgody do celów promocyjnych oraz do prezentowania innym użytkownikom informacji o doświadczeniach związanych z danym produktem lub firmą. W każdej chwili mogą Państwo wycofać tę zgodę, wysyłając wiadomość e-mail na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com. 

Zamawianie produktów przez specjalistów

Zbieramy następujące informacje od specjalistów ochrony wzroku, którzy zamawiają nasze produkty lub korzystają z naszych usług, w tym imię i nazwisko, adres, adres e-mail, adres IP, numer telefonu, raporty z wizyt, członkostwo w grupie zakupowej (jeśli dotyczy), informacje o zamówieniach handlowych i fakturach w celu realizacji zamówienia oraz obsługi płatności, komunikowania się z Tobą i świadczenia usług dla klientów. Uczestnictwo w szkoleniach i wydarzeniach dla optyka lub pracownika służby zdrowia:

 • Firma Seiko przetwarza Państwa imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, informacje o wydarzeniu lub szkoleniu oraz informacje o preferencjach sportowych w celu zapewnienia Państwu możliwości udziału oraz przekazania zaproszenia na przyszłe wydarzenia.

Zamawianie soczewek przez konsumenta za pośrednictwem specjalisty

 • Jeśli zamawiają Państwo za pośrednictwem swojego optyka soczewki lub okulary z soczewkami korekcyjnymi na receptę, Państwa optyk dostarczy nam szczegółowe dane dotyczące recepty, dzięki czemu będziemy mogli wyprodukować i dostarczyć Państwa soczewki wraz z kartą gwarancyjną. Twój optyk uzyska Twoją zgodę na przekazanie nam Twojego imienia i nazwiska w celu identyfikacji Twojego zamówienia i wystawienia karty gwarancyjnej.
 • Jako użytkownik końcowy mogą Państwo również zdecydować się (za pośrednictwem swojego optyka) na użycie jednego z naszych narzędzi, aby w ten sposób uzyskać poradę na temat rodzaju soczewek lub oprawek, które najlepiej pasują do Państwa preferencji i potrzeb zgodnych z Państwa stylem życia. Mogą Państwo również wykorzystać narzędzia, które doradzą, jakie oprawki będą najlepiej pasowały do rysów Państwa twarzy. Aby móc udzielić Państwu takiej porady, przetwarzamy Państwa imię i nazwisko, a także informacje na temat płci, wieku, recepty, poziomu zadowolenia i stylu życia, jak również wizerunek twarzy. Dane te wykorzystujemy również w formie zbiorczej do celów rozwoju produktów.
 • Należy pamiętać, że dane określone powyżej mogą być przetwarzane jako administrator lub podmiot przetwarzający w imieniu specjalisty ochrony wzroku, w zależności od lokalnych ustaleń i okoliczności.

Usługa subskrypcji

 • Jeśli subskrybują Państwo nasze artykuły merytoryczne (blogi) HOYA Vision Care, firma HOYA będzie używać Państwa adresu e-mail w celu poinformowania Państwa o dostępnych na stronie internetowej artykułach dotyczących produktów i usług firmy HOYA, a także o artykułach poświęconych wybranym przez Państwa tematom. Jeśli nie chcą już Państwo otrzymywać pocztą e-mail żadnych powiadomień, mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji, klikając w link zamieszczony u dołu każdej wiadomości e-mail lub wysyłając e-mail na adres: [e-mail do lokalnego podmiotu odpowiedzialnego za mailing]. 
 • Możemy również przesyłać Państwu biuletyny dotyczące naszych produktów i usług, korzystając w tym celu z tradycyjnej poczty. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać tych biuletynów, prosimy o wysłanie wiadomości e-mail na adres: hoyavision_unsubscribe@hoya.com. 

2 Podstawa prawna

Najważniejszą podstawą prawną jest konieczność przetwarzania Państwa danych w celu wykonania umowy między Państwem a firmą HOYA, np. jeśli zamawiają Państwo produkt, zwracają się z zapytaniem o określone informacje, rejestrują się na dane wydarzenie lub składają zamówienie. W niektórych przypadkach przetwarzanie może być konieczne do spełnienia obowiązku prawnego, m.in. wymagania prowadzenia i przechowywania precyzyjnych ksiąg i zapisów do celów finansowych lub podatkowych. W niektórych sytuacjach podstawą przetwarzania jest udzielona przez Państwa zgoda, np. w przypadku subskrypcji naszych blogów lub korzystania z któregokolwiek z narzędzi HOYA do zamawiania soczewek. Firma HOYA ma również uzasadniony interes w ulepszaniu zawartości strony internetowej, a także swoich produktów i usług na podstawie analizy Państwa wyszukiwań, zakupów i interakcji z naszą firmą.

3 Pliki cookie

Używamy plików cookie i innych podobnych technologii do gromadzenia informacji o aktywności użytkownika podczas przeglądania stron internetowych oraz na różnych stronach po skorzystaniu z naszych usług. Używamy niezbędnych, preferencjach, statystycznych i marketingowych plików cookie i podobnych technologii. Pliki cookie umożliwiają nam personalizację treści i reklam, udostępnianie funkcji mediów społecznościowych oraz analizowanie ruchu. Pomaga nam to ulepszyć nasze Usługi i sposób działania naszej Witryny. Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania nimi można znaleźć tutaj.

Więcej informacji na temat plików cookie i zarządzania nimi można znaleźć tutaj. Zmiana ustawień plików cookie nie będzie miała wpływu na informacje zgromadzone przed wprowadzeniem tej zmiany.               

4 Wykorzystanie danych osobowych przez strony trzecie

Firma Seiko nie udostępnia Państwa danych stronom trzecim, chyba że:

 • wyrazili Państwo na to zgodę;
 • jest to podyktowane obowiązkiem prawnym;
 • podejmujemy działania na Państwa wniosek lub realizujemy Państwa zamówienie na rzecz spółek grupy HOYA bądź zewnętrznych dostawców usług płatniczych bądź firm wysyłkowych;
 • Dojdzie do fuzji lub przejęcia firmy HOYA lub (części) jej aktywów przez stronę trzecią;
 • Współpracując z dostawcami usług i dostawcami, którzy działają w imieniu firmy HOYA jako podmiot przetwarzający: Takie strony trzecie obejmują: (i)dostawcy analiz danych; (ii)dostawcy zabezpieczeń; (iii)dostawcy hostingu stron internetowych; oraz (iv)dostawców, którzy pomagają w ogólnych operacjach. Usługodawcy ci pomagają nam w realizacji wielu różnych funkcji i zadań, takich jak przechowywanie danych, odzyskiwanie danych po awarii i komunikacja z Tobą;
 • W naszym uzasadnionym interesie z firmami z naszej rodziny korporacyjnej; oraz
 • W razie potrzeby z naszymi profesjonalnymi doradcami: Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe profesjonalnym doradcom, takim jak audytorzy, firmy prawne lub firmy księgowe.

5 Przekazywanie danych do krajów spoza UE

W związku ze wspomnianymi wyżej celami przetwarzania danych przez firmę HOYA Państwa dane osobowe są przekazywane podmiotom przetwarzającym z krajów spoza UE. Poziom ochrony Państwa danych osobowych w tych krajach może nie być uważany za podobny do Państwa kraju. Zawarliśmy jednak standardowe klauzule umowne UE (SCC) lub inne równoważne umowy wydane przez właściwy właściwy organ Wielkiej Brytanii, o ile nie jest to konieczne, chyba że przekazywanie danych osobowych do kraju, który został określony przez Komisję Europejską lub właściwe organy Wielkiej Brytanii, ma na celu zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony praw i wolności osób fizycznych (np. Japonia). Kopię tych klauzul można uzyskać, przesyłając wniosek w tej sprawie na adres: DPO@hoya.com. 

6 Fuzja lub przejęcie

HOYA może przenieść swoje przedsiębiorstwo w całości lub w części swoich aktywów na stronę trzecią, w związku ze sprzedażą lub zakupem aktywów, sprzedażą udziałów, zakupem lub fuzją, bankructwem lub inną transakcją lub restrukturyzacją, w naszym uzasadnionym interesie. W takim przypadku Państwa dane osobowe będą również przekazywane potencjalnemu nabywcy, nowemu właścicielowi lub innej stosownej osobie trzeciej w razie potrzeby podczas negocjacji, wypełniania lub w inny sposób w związku ze zmianą kontroli korporacyjnej, taką jak restrukturyzacja, konsolidacja lub fuzja, lub sprzedaż lub przeniesienie naszych aktywów.

7 Okres przechowywania

Wszystkie dane osobowe będą przechowywane nie dłużej, niż jest to wymagane zgodnie z rozporządzeniem RODO i przepisami krajowymi, w tym z obowiązkami finansowymi i podatkowymi.

Jeśli zamówili Państwo u nas produkty, będziemy przechowywać Państwa dane tak długo, jak będzie to zasadnie konieczne do wypełniania przez określony czas naszych zobowiązań gwarancyjnych.

Jeśli zdecydowali się Państwo otrzymywać od nas biuletyn informacyjny, Państwa profil osobisty tworzony jest w oparciu o Państwa historię obejmującą okres 2 lat poprzedzających dany biuletyn.

Jeśli jako użytkownik końcowy korzystali Państwo z naszych narzędzi doradczych, Państwa dane przechowywane są maksymalnie przez okres 1 roku od dnia udzielenia porady.

Okres przechowywania ocen klientów wynosi 3 lata od zamieszczenia oceny.

Informacje na temat okresu przechowywania plików cookie można znaleźć tutaj: [link]. 

8 Prawa

Masz prawo dostępu do poprawnych, portowych, ograniczających, sprzeciwiających się lub usuwających Twoje dane osobowe. Jeśli przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w oparciu o Państwa zgodę, w każdej chwili są Państwo uprawnieni do jej wycofania.

Należy pamiętać, że niektóre z tych praw mają zastosowanie tylko w określonych okolicznościach, a wszystkie z nich mogą być ograniczone przez prawo. Na przykład, jeżeli spełnienie Państwa prośby miałoby negatywny wpływ na inne osoby, nasze tajemnice handlowe lub własność intelektualną, w przypadku gdy zachodzą nadrzędne interesy publiczne lub gdy jest to wymagane przez prawo do zatrzymywania Państwa danych osobowych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami pod adresem: DPO@hoya.com.

Ponadto w każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec wykorzystywania Państwa danych do celów marketingu bezpośredniego.

Jeśli uważasz, że naruszyliśmy przepisy dotyczące ochrony danych, skontaktuj się z naszym inspektorem ochrony danych pod adresem DPO@hoya.com, a my odpowiemy na Twoje żądanie tak szybko, jak to możliwe. Możesz zgłosić roszczenie do odpowiedniego organu nadzorczego ds. ochrony danych.

9 Zabezpieczenie

Chociaż robimy wszystko, co w naszej mocy, aby chronić Twoje dane osobowe, nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich danych przesyłanych za pośrednictwem strony internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej; każdy transfer odbywa się na własne ryzyko.

10. Strony internetowe podmiotów zewnętrznych

Nasza strona internetowa może zawierać łącza do innych platform internetowych, wtyczek lub innych aplikacji obsługiwanych przez strony trzecie. Nie mamy żadnej kontroli nad takimi innymi witrynami ani aplikacjami i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, politykę prywatności lub wykorzystanie przez nich Twoich danych. Informacje podawane przez użytkownika w miejscach publicznych lub półpublicznych, w tym informacje udostępniane przez użytkownika na zewnętrznych platformach sieci społecznościowych, mogą być również przeglądane przez innych użytkowników strony internetowej i/lub tych platform internetowych stron trzecich bez ograniczeń co do ich wykorzystania przez nas lub przez stronę trzecią. Uwzględnienie przez nas takich łączy nie sugeruje samodzielnie, że treści zamieszczone na takich platformach, ich właścicielach lub operatorach nie są zatwierdzane, chyba że zostaną ujawnione w Witrynie. Wyraźnie zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za działania osób trzecich, w tym między innymi za działania związane z wykorzystywaniem i/lub ujawnianiem danych osobowych przez strony trzecie. Wszelkie informacje przekazane przez Ciebie bezpośrednio tym stronom trzecim podlegają polityce prywatności tej strony trzeciej.

11. Kontakt

Prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem DPO@hoya.com .

12. Zmiany niniejszej polityki

Firma HOYA zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki. Należy zawsze upewnić się, że zapoznali się Państwo z publikowaną tu najnowszą wersją polityki prywatności. Informację o istotnych zmianach przekażemy Państwu z odpowiednim wyprzedzeniem.

13. Language (język)

O ile obowiązujące prawo nie stanowi inaczej, w przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy angielską wersją językową a lokalną wersją językową niniejszej Polityki prywatności obowiązuje wersja angielska.

14. Dodatek dla mieszkańców Kalifornii

Warunki niniejszego Aneksu mają zastosowanie do mieszkańców Kalifornii zgodnie z Kalifornijską Ustawą o Ochronie Konsumentów (California Consumer Privacy Act, CCPA) i innymi obowiązującymi przepisami. CCPA zapewnia mieszkańcom Kalifornii określone prawa, takie jak dostęp, usuwanie, ujawnianie lub "nie sprzedawać". Prawa te nie są bezwzględne i podlegają pewnym wyjątkom.

Zbieranie i ujawnianie danychosobowych

W ciągu ostatnich 12 miesięcy, poprzez korzystanie przez Państwa z naszych Usług, możemy gromadzić i ujawniać następujące kategorie danych osobowych od lub na temat konsumentów, zgodnie z definicją w CCPA:

 • Identyfikatory, takie jak numer telefonu, imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy, data urodzenia, płeć, wiek, cechy fizyczne lub opis albo informacje dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Informacje na temat aktywności w sieci internetowej lub innej elektronicznej, w tym przeglądanie stron internetowych i interakcje z naszą witryną.
 • Dane dotyczące przepisywania soczewek przez specjalistów ochrony wzroku lub bezpośrednio od konsumentów;
 • Informacje handlowe, w tym informacje o karcie płatniczej i informacje o weryfikacji transakcji.

Gromadzimy dane osobowe w następujących celach:

 • obsługa i administrowanie zamówionymi usługami;
 • Realizacja zamówień klientów;
 • Aby się z Tobą komunikować;
 • Poprawa naszych usług;
 • Do personalizacji naszych usług;
 • Utrzymanie bezpieczeństwa i ochrony naszych użytkowników; oraz
 • Aby rozwiązać i usunąć problemy techniczne i błędy.

Każdej kategorii danych osobowychujawniamy następujące rodzaje podmiotów:

 • Nasze spółki stowarzyszone w ramach naszej grupy korporacyjnej, które przetwarzają Twoje dane osobowe w celu świadczenia Usług
 • Inne firmy świadczące usługi w naszym imieniu, które są zabronione w związku z zatrzymywaniem, wykorzystywaniem lub ujawnianiem danych osobowych w jakimkolwiek innym celu niż świadczenie usług na rzecz nas
 • organy regulacyjne i organy sądowe oraz organy ścigania;
 • Profesjonalni doradcy, tacy jak audytorzy, firmy prawne lub firmy księgowe.
 • Podmioty, które przejmują całość lub całość naszej działalności
 • Z innymi stronami trzecimi w Twoim kierunku lub za Twoją zgodą

W ciągu ostatnich 12 miesięcy nie sprzedaliśmy danych osobowych mieszkańców Kalifornii w rozumieniu "sprzedaży"w CCPA.

Prawa wynikające z CCPA

Jeśli mieszkasz w Kalifornii, a CCPA nie uznaje wyjątku, który dotyczy Ciebie lub Twoich danych osobowych, masz prawo:

Prośba o nieodpłatne przekazanie Ci następujących informacji dotyczących 12 miesięcy poprzedzających Twoją prośbę:

 • kategorie Państwa danych osobowych, które zebraliśmy;
 • kategorie źródeł, z których zbierano dane osobowe;
 • cel zbierania danych osobowych na Twój temat;
 • kategorie stron trzecich, którym ujawniliśmy dane osobowe dotyczące Ciebie i kategorii danych osobowych, które zostały ujawnione (jeśli dotyczy) oraz cel ujawnienia danych osobowych o Tobie; oraz
 • konkretne dane osobowe, które zbieramy na Twój temat;

Prośba o usunięcie zgromadzonych od Ciebie danych osobowych, chyba że CCPA uzna wyjątek; oraz

Nie wolno dyskryminować się w sposób niezgodny z prawem w celu egzekwowania swoich praw, w tym w celu zapewnienia innego poziomu lub jakości usług lub odmowy przyjęcia Ci towaru lub usługi podczas korzystania z praw wynikających z CCPA.

Naszym celem jest spełnienie wszystkich zweryfikowanych żądań w ciągu 45 dni zgodnie z CCPA. W razie potrzeby przedłużki na kolejne 45 dni zostaną uzupełnione o wyjaśnienie opóźnienia.

Korzystanie z prawużytkownika

Możesz skontaktować się z nami pod adresem e-mail DPO@hoya.com. Mieszkańcy Kalifornii mogą się z nami skontaktować telefonicznie pod numerem (844) 735-5773. Możesz także wyznaczyć upoważnionego przedstawiciela, który będzie składał takie wnioski w Twoim imieniu. W przypadku wniosków składanych przez agenta możemy poprosić Cię o sprawdzenie Twojej tożsamości bezpośrednio u nas i bezpośrednie potwierdzenie, że wyraziłeś/aś zgodę na złożenie wniosku przez upoważnionego agenta.