Loading color scheme

O Fundacji

Fundacja Znowu Razem istnieje po to, aby kształtować postawy szacunku, tolerancji, zrozumienia i akceptacji, które służą budowaniu przyjaźni między narodami, a w szczególności w relacjach polsko - izraelskich.

Fragment Statutu Fundacji

 
Powstanie fundacji w 2019 roku było następstwem wieloletniej pracy grupy osób nad odbudowaniem przyjacielskich relacji pomiędzy Polakami i Żydami.

 

Najważniejszym elementem budowania przyjacielskich relacji są spotkania ludzi, dlatego też, zapraszamy do Polski gości z Izraela, którzy dzielą się swoją historią związaną z Polską, prezentują wydarzenia kulturalne lub opowiadają o tradycjach i świętach żydowskich. Aby pogłębić te relacje od wielu lat organizujemy wyjazdy do Izraela, aby spotkać się z ludźmi, poznać ich serce, zobaczyć w jakich warunkach żyją i przez to lepiej ich zrozumieć.

 

Organizujemy wykłady edukacyjne, na których mówimy na temat: historii społeczności żydowskiej w Kaliszu i w Polsce, świąt żydowskich, takich jak: Pascha, Sukkot, Chanuka.

 

Współpracujemy w przygotowaniu wydarzeń kulturalnych, koncertów, warsztatów kuchni żydowskiej i tańca żydowskiego. 

 

Przez wiele lat nawiązaliśmy kontakty z przedstawicielami wielu narodów, co zaowocowało realizacją wspólnych projektów. Szczególną wartość mają projekty dedykowane Izraelowi, a zrealizowane z przedstawicielami Marszu Życia z Niemiec. Biorąc pod uwagę trudną historię naszych trzech narodów, mają one kluczowe znaczenie w kształtowaniu postaw szacunku, tolerancji, zrozumienia i akceptacji.

 

Dzięki uprzejmości i wsparciu finansowemu Kościoła Bożego w Chrystusie w Kaliszu, od 2019 roku dysponujemy Salą Pamięci poświęconą historii Społeczności Żydowskiej w Kaliszu.